Realisera behov!
Tjänster inom design och it-arkitektur.
Tjänster
Design och it-arkitektur!
Läs vår blogg!
Nyheter
Hitta en väg!
Kontakta en som vet
Kontakt

VERKSAMHETSARKITEKTUR

Verksamhetsarkitektur och att arbeta med den

För att lyckas i ert arbete med att förbättra er arkitektur och kunna dra verklig långsiktig nytta av den behövs kunskap om metoder, perspektiv och olika typer av modeller. Vi har vi kunskap och lång erfarenhet av både metoderna och arbetsformerna.

Framgångsrikt arbete med arkitekturen bedrivs på olika sätt och tillsammans med flera grupperingar inom företaget. Vi beskriver våra erbjudanden inom verksamhetsarkitektur utifrån de olika områden där en verksamhetsarkitekt eller grupp av arkitekter arbetar.

  • Gemensamt arkitekturarbete - arkitekturplanering
  • Beslutsforum - Styrning och prioritering
  • Projekt och förvaltningsarbete - genomförande
  • Utveckla er arkitekturfunktion - etablera, förvalta, vidareutveckla

Nyheter

Ibland kan det vara bra att använda någon med erfarenhet som har ett helikopter-perspektiv. Detta kan ske genom tillfälliga insatser eller längre uppdrag där vi är med i processen.