”Mamma gav mig vingar”

Att som en flicka få vingar av sin mor så att man utvecklas till en självständig, kreativ och lycklig människa är den finaste gåva som man kan få av sin förälder.
Jag tackar dej min starka, modiga och vackra mamma.

Mina skulpturer mellan olika världar; en immateriell andlig och en fast jordisk, återspeglas i kombinationen av genomskinligt glas och kompakt lera.
De rakubrända kvinnorna breder ut sina färgstarka vingar för att ge hopp, tro och kärlek i sin innerlighet och mänsklighet – Kvinnofrid.

Mitt arbetsmaterial är skulpturalt i lera/raku och konstglas samt i bild akvarell. Motiven finner jag i naturen, mytologins värld och i det sakrala som alla
starkt ger mig inspiration i mitt dagliga arbete.
I min konst vill jag förmedla en inre ro och ett lugn som ger utrymme för reflexion.


Marie Hektor