Föredrag på Målhammar galleri

Birgitta Holst Alani

Lördagen den 19 maj 15.00 på Målhammar galleri

 

I samband med GAIA-gruppens utställning ”Kvinnofrid i konstnärlig frihet” på
Målhammar galleri kommer Birgitta Holst Alani, en av Sveriges mest erfarna
diplomater, att hålla ett anförande kring frågor om kvinnornas roll i fredsarbetet i
Mellanöstern.

Birgitta Holst Alani är en av Sveriges mest framstående diplomater. Hon har tidigare
varit ambassadör och FN-rådgivare i länder som Irak, Libanon och Egypten. Hon har
nu FN:s uppdrag som senior rådgivare i de FN-ledda fredsförhandlingarna om Syrien
i Genève.

OSA Begränsat antal platser